Logotip Institucional de el Ministeri d'Hisenda Crònica Gràfica Reial Casa Duana Il·lustració capçalera

DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

Política d’Accessibilitat

Per a la construcció d’aquest microsite web que depèn del Ministeri d’Hisenda s’han adoptat unes mesures amb el propòsit de millorar la seva accessibilitat. Aquestes mesures ofereixen avantatges, com ara:

 • Facilitar l’accés dels usuaris independentment de la seva condició física o del seu entorn.
 • Permetre l’accés amb diversos agents d’usuari.
 • Incloure continguts clars ben estructurats.
 • Millorar la navegació i l’experiència de l’usuari.

Altres d’altres, s’han adoptat les mesures següents:

 • Ús dels estàndards del W3C.
 • Ús de CCS per a la presentació de la informació.
 • Avaluació d'accessibilitat, a data de 01 de desembre de 2020 de requisits de prioritat 1 i prioritat 2 de la UNE-EN 301.549: 2019, de la WAI A i AA de les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web i de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils de el sector públic.
 • Text alternatiu a les imatges i elements multimèdia.
 • Els enllaços ofereixen detalls de la funció o destinació de l’hipervincle.
 • Accés mitjançant combinacions de teclat a les opcions principals.

Combinacions del teclat

Aquest microsite conté les definicions de les tecles d’accés següents:

 • Tecla d’accés 0 - Declaració d’accessibilitat
 • Tecla d’accés 1 - Pàgina d’inici
 • Tecla d’accés 2 - Mapa del web
 • Tecla d’accés 3 - Accés al contingut
 • Tecla d’accés 4 - Menú de navegació
 • Tecla d’accés 5 - Menú d’idiomes

La utilització de les tecles d’accés depèn del navegador:

 • Internet Explorer: ALT + tecla d’accés + ENTER
 • Firefox: ALT + MAYÚS + tecla d’accés
 • Opera: MAYÚS + ESC + tecla d’accés
 • MacOS: CRTL + tecla d’accés
 • Crhome: ALT + tecla d’accés

Contacte

informacion.administrativa@hacienda.gob.es